Optimaal beleid voor kennismanagement

Verbinding en samenwerking tussen alle medewerkers en betrekken van klanten

Kennismanagement, social media en het nieuwe werken versterken elkaar en zorgen voor democratisering van uw organisatie, voor uitgebreide contactmogelijkheden met uw (toekomstige) klant en voor verbinding en samenwerking tussen alle medewerkers, kortom: de collectieve denkkracht wordt ontketend.

Kennismanagement Beleid is gespecialiseerd in alle facetten van kennismanagement, kennis delen, het leren van elkaars ervaringen, kennisbehoud van vertrekkende medewerkers, kennisoverdracht aan nieuwe collega’s, kennis elicitatie en kennis valorisatie, coaching van kennismanagers en het bevorderen van samenwerken in digitale werkomgevingen.

Vanuit intensieve samenwerking hebben we al voor een groot aantal organisaties hun kennismanagement beleid opgesteld. Wij weten wat goed werkt in uw situatie. Wij hebben al meer dan 16 jaar ervaring met het toepassen van kennismanagement beleid in de praktijk. Onze praktische kennis en ervaring verkort de leercurve in uw organisatie.

We begeleiden organisaties — die realiseren dat kennis de belangrijkste productiefactor is — naar een nieuwe manier van werken. Een veranderde maatschappij vraagt om een veranderde manier van werken waar optimaal rendement halen uit de kennis van de mensen in de organisatie voorop staat.